Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

O nas


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem działającym na terenie całej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powołania organizacji było poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych źródeł energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na świecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. Głównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i leśnej na terenach Polski.

Członkami towarzystwa są osoby, które, na co dzień stykają się z problematyką energetyczną wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest również wykonawcą kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zrębków drzewnych oraz drewna opałowego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem realizacji wyżej wymienionych projektów jest też upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystującej biomasę poprzez organizację szkoleń i warsztatów. POLBIOM służy pomocą dla resortów, urzędów administracji państwowej i organizacją pozarządowym mającym na celu budowę projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowiązków POLBIOMU należy również opracowywanie studiów celowości, raportów oraz skryptów charakteryzujących wdrożenie i zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystających z opracowań  POLBIOMU należą takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy doświadczenie w prowadzeniu plantacji roślin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy:
Karol  Wacław Teliga - Prezes Zarządu;
Piotr Lucjan Gradziuk - Wiceprezes Zarządu;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu;
Wiesław Henryk Denisiuk - Wiceprezes Zarządu;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarządu.
 POLBIOM jest członkiem AEBIOM - europejskiego stowarzyszenia krajowych towarzystw biomasy.

Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM Przystąpiło do realizacji tematu: „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu – FORBIO. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020 badania i innowacje zgodnie z umową nr 691846.

        www.forbio-project.eu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
 Copyright Polbiom