Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

W imeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom i organizatorów zapraszamy na konferencję: EUBCE 2020 w dniach 27-30 kwietnia (Marsylia - Francja).  

 

29-31 October 2019, Copenhagen Marriott Hotel, Denmark, Copenhagen

 

With more than 120 participants from Nordic and Baltic countries, the Argus Biomass Nordics and Baltics conference is the leading business event for key players within the region. This commercial platform for the industry offers a fantastic opportunity for companies to network, build business relationships and stay informed on the latest investment and trends within the waste, wood chip and wood pellet markets.

Meet with regional pellet and wood chip producers, traders, utilities and district heating companies, storage, technology and waste companies.

 

Expert speakers include:

Erik Werner Keis, Head of Energy Planning, Helsingor Utilities, Denmark

Juhan Aguraiuja, Head of Project Development, Danpower Eesti, Estonia

Patryk Dunal, Head of Biomass Procurement, Enea, Poland

Claus Mogensen, Country Manager, Denmark, SCANDBIO, Denmark

Søren Alsing, Head of Fuel, Ørsted, Denmark

Arnold Dale, Vice President Bioenergy, Ekman, Latvia

Thomas Trebbien, Sales Manager, Blue Point Pellets, Denmark

Małgorzata Jędrychowska, Director Market Ops. Department, Enea, Poland

Michael Christensen, Chief Operations Officer, CM Biomass, Denmark

Michael Schytz, Head of Fuel and Logistics, Hofor, Denmark

Anders Fenger, Senior Business AnalystØrsted, Denmark

Lauma Kazuša, Head of Market Analysis, SUEZ Trading Europe, UK

Carsten Huljus, Chief Executive Officer, SBP, Germany

Sasja Christensen, Research Manager - Dry Bulk, Maersk Broker, Denmark

Link do rejestracji: 
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-nordics-baltics?utm_source=conf-partner&utm_medium=listing&utm_content=event&utm_term=bio&utm_campaign=Lon-Conf-BiomassNordics19-polbiom

Konferencje współorganizowane przez POLBIOM - Poświętne 2002 - 2015

I Konferencja: „Czy biomasa – odnawialne źródło energii – jest szansą dla polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z UE”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 19-20.12.2002 r. 

II Konferencja: „Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 18-19.12.2003 r.

III Konferencja: „Stan polskiej energetyki odnawialnej”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 9-10.12.2004 r.
 
IV Konferencja: „Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 8-9.12.2005 r.
 
V Konferencja: „Energia odnawialna – w trosce o lepszą przyszłość”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku,
7-8.12.2006 r.
 
VI Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej – OZE w HVAC”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 6-7.12.2007 r.
 
VII Konferencja: „Energia odnawialna”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5.12.2008 r.
 
VIII Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 5-6 listopada 2009 r.
 
IX Konferencja: „Biopaliwa – szansą zwiększenia dochodowości polskiego rolnictwa”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5. 11.2010 r.
 
X Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 24-25. 11.2011 r.
 
XI Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 29. 11.2012 r.
 
XII Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 20-21. 11.2013 r.
 
XIII Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 20.11.2014 r.

XIV Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 25.11.2015 r.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, Poznań - patronat merytoryczny - Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom w Poznaniu, 10-11.10 2016 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zrealizował Operacje pt.:

 

Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.

Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla.

 

W ramach Operacji na temat biowęgla odbyły się dwa szkolenia na terenie Oddziałów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddział Poświętne w Płońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zostały sposoby wytwarzania biowęgla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odbyło się spotkanie na terenie Oddziału Poświętne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddziałach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie będą omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierząt w Polsce oraz znaczenie zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności.

W ramach każdej z Operacji wykłady poprowadzone zostały przez przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych.

Tutaj wpisz swój tekst...
 Copyright Polbiom