Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

Polskie Towarzystwo Biomasy Polbiom objeło patronatem honorowym  VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów na cele energetyczne.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w ósmej edycji dorocznej, międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne - VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów na cele energetyczne, które odbędzie się 12 Czerwca 2019 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: 
https://cbepolska.pl/pl/viii-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy 

Konferencje współorganizowane przez POLBIOM - Poświętne 2002 - 2015

I Konferencja: „Czy biomasa – odnawialne źródło energii – jest szansą dla polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z UE”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 19-20.12.2002 r. 

II Konferencja: „Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 18-19.12.2003 r.

III Konferencja: „Stan polskiej energetyki odnawialnej”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 9-10.12.2004 r.
 
IV Konferencja: „Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 8-9.12.2005 r.
 
V Konferencja: „Energia odnawialna – w trosce o lepszą przyszłość”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku,
7-8.12.2006 r.
 
VI Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej – OZE w HVAC”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 6-7.12.2007 r.
 
VII Konferencja: „Energia odnawialna”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5.12.2008 r.
 
VIII Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 5-6 listopada 2009 r.
 
IX Konferencja: „Biopaliwa – szansą zwiększenia dochodowości polskiego rolnictwa”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5. 11.2010 r.
 
X Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 24-25. 11.2011 r.
 
XI Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 29. 11.2012 r.
 
XII Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 20-21. 11.2013 r.
 
XIII Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 20.11.2014 r.

XIV Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 25.11.2015 r.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, Poznań - patronat merytoryczny - Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom w Poznaniu, 10-11.10 2016 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zrealizował Operacje pt.:

 

Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.

Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla.

 

W ramach Operacji na temat biowęgla odbyły się dwa szkolenia na terenie Oddziałów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddział Poświętne w Płońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zostały sposoby wytwarzania biowęgla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odbyło się spotkanie na terenie Oddziału Poświętne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddziałach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie będą omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierząt w Polsce oraz znaczenie zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności.

W ramach każdej z Operacji wykłady poprowadzone zostały przez przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych.

Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
 Copyright Polbiom