Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

ENVICON Environment – Bogactwo idei dla środowiska

 

Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Tylko w ubiegłym roku w trakcie 2 dni wzięło w nim udział łącznie ponad 700 uczestników, którzy wysłuchali około 60 prelegentów z kilku krajów oraz z Komisji Europejskiej.  Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: KIG, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Sobieskiego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.   

Podzielona na 6 sesji tematyka będzie obejmować wystąpienia indywidualne i panele dyskusyjne skoncentrowane na wyzwaniach, trendach i możliwych rozwiązaniach.

Tegoroczną galę kongresu poprowadzi Olivier Janiak, a uświetni ją zespół Varius Manx.

            ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów i pasjonatów ochrony środowiska zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.   

Konferencje współorganizowane przez POLBIOM - Poświętne 2002 - 2015

I Konferencja: „Czy biomasa – odnawialne źródło energii – jest szansą dla polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z UE”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 19-20.12.2002 r. 

II Konferencja: „Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 18-19.12.2003 r.

III Konferencja: „Stan polskiej energetyki odnawialnej”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Poświętne, 9-10.12.2004 r.
 
IV Konferencja: „Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 8-9.12.2005 r.
 
V Konferencja: „Energia odnawialna – w trosce o lepszą przyszłość”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku,
7-8.12.2006 r.
 
VI Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej – OZE w HVAC”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 6-7.12.2007 r.
 
VII Konferencja: „Energia odnawialna”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5.12.2008 r.
 
VIII Konferencja: „Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 5-6 listopada 2009 r.
 
IX Konferencja: „Biopaliwa – szansą zwiększenia dochodowości polskiego rolnictwa”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 4-5. 11.2010 r.
 
X Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 24-25. 11.2011 r.
 
XI Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 29. 11.2012 r.
 
XII Konferencja: „Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, 20-21. 11.2013 r.
 
XIII Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 20.11.2014 r.

XIV Konferencja: „Odnawialne źródła energii”. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 25.11.2015 r.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska, Poznań - patronat merytoryczny - Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom w Poznaniu, 10-11.10 2016 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zrealizował Operacje pt.:

 

Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.

Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla.

 

W ramach Operacji na temat biowęgla odbyły się dwa szkolenia na terenie Oddziałów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddział Poświętne w Płońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zostały sposoby wytwarzania biowęgla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odbyło się spotkanie na terenie Oddziału Poświętne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddziałach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie będą omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierząt w Polsce oraz znaczenie zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności.

W ramach każdej z Operacji wykłady poprowadzone zostały przez przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych.

Tutaj wpisz swój tekst...
 Copyright Polbiom