Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

Zapraszenie  na Seminarium w dn. 4.09.2018 r.

 Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na seminarium

pt..,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” – FORBIO projekt , które odbędzie się w dniu 4.09.2018 roku w Płońsku  w Miejskim Centrum Kultury  ul. Płocka 50  
Program Seminarium 

 

CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 – 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

10.00 – 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek/ POLBIOM

10:10 – 10:30

FORBIO – charakterystyka projektu

Anna Grzybek/ POLBIOM

10.30 – 10.50

Produkcja biopaliw zaawansowanych na poziomie UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

10.50 – 11.20

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na przykładzie projektu FORBIO

Marek Hryniewicz//ITP, POLBIOM

11.20 – 11.40

Biomasa dedykowana dla energetyki

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

11.40 – 12.00

Rodzaje barier utrudniających wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w Polsce zidentyfikowane w ramach projektu FORBIO

Łukasz Kujda/ ITP,

POLBIOM

12.00 – 12.20

Przerwa  kawowa

12.20 – 12.40

Możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych związane z uprawami roślin drzewiastych

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

12.40 – 13.00

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 – 13.20

Analizy zagospodarowania terenów zdegradowanych w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO ze szczególnym uwzględnieniem przypadku niemieckiego

Maria Śmietanka/ / KPK, POLBIOM

13.20 – 13.40

Wyniki doświadczeń rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych  w Polsce

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

13.40 – 14.00

Finansowanie badań i innowacji w zakresie bioenergii z programów badawczych Unii Europejskiej.

Maria Śmietanka / KPK

14.00 – 14.20

Dyskusja

Moderator: Magdalena Rogulska

14.20 – 14.30

Podsumowanie

Moderator: Anna Grzybek

14.30

Lunch networkingowyPolish

English

 Copyright Polbiom