Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo

Zapraszamy na seminarium Info Day  projektu FORBIO   ,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie”. Seminarium odbędzie się  24.05.2018, w godz. 10 -14,  miejsce ITP ul Rakowiecka 32 sala 210. Poniżej podany jest program seminarium. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub e-mailem.

CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 - 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

 

10.00 - 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek / POLBIOM

10:10 -10:35

Uwarunkowania  produkcji biopaliw  zaawansowanych  w UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

POLBIOM

10:35 - 11.00

FORBIO  – przedstawienie projektu

Anna Grzybek / POLBIOM

11.00 - 11.25

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Maria Śmietanka/ KPK, POLBIOM

11.25 - 11.50

Analizy przypadku w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO

Marek Hryniewicz /ITP, POLBIOM

11.50 - 12.15

Dostępność biomasy w Polsce

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

12.15 - 12.30

Przerwa 

 

12.30 -  13.00

Ocena zrównoważenia  technologii przetwarzania energii z biomasy 

Łukasz Baran/ Politechnika Warszawska

13.00 -13.25

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 -13.25

Bariery utrudniające wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Łukasz Kujda /ITP,
POLBIOM

13.25 – 13.50

Dyskusja

 

13.50 – 14.00

Podsumowanie

 

14.00

Poczęstunek

 

 

About us

Polish Biomass Association POLBIOM - was founded in 1999. The Association links together experts specialized in the production and processing of biomass for energy purposes. The Association Members are actively involved in the implementation of research and development activities. They lead consulting activities in the field: the establishment of energy crops (Miscanthus giganteus, willow, poplar, black locust), the logistics of biomass, economic aspects and processing (Biorefinery, burning).

Statute

According to the statute (§ 7) Association aims are
 • inspiration and supporting technical ideas which contribute to the development of the use of biomass for industrial purposes, particulary for energy purposes;
 • initiating and supporting of scientific research, experimental activities, implementation and other activities in the field of biomass utilization for industrial purposes;
 • implementation and dissemination of the world's achievements in the field of biomass for industrial purposes.

The Association achieves its goals (§ 8) by:
 • organizing meetings, conferences and conventions;
 • initiation and assistance in establishing contacts between people interested in the area of action of the Association;
 • training activities and popularization activities;
 • publishing activities;
 • economic activity, ie. the performance scientific papers, analyzes, expertise and formulating and conducting prototype production;
 • the establishment of contacts between representatives of science and practice;
 • establishing and maintaining contacts abroad;
 • other forms of actions in accordance with statutes.

Conferences co-organized by POLBIOM

I Conference:" Do biomass - RES - is a chance for Polish agriculture in integration aspect with EU?" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 19-20.12.2002.
II Conference: "Renewable Energy - the choice for new century". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 18-19.12.2003.
III Conference: "The State of Polish Renewable Energy". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 9-10.12.2004.
IV Conference: "Ecological Energy - friendly for Man and Environment". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 8-9.12.2005.
V Conference: "Renewable Energy - for swake of better future". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 7-8.12.2006.
VI Conference: "Rational use of renewable energy - renewable energy sources in the HVAC". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 6-7.12.2007.
VII Conference: " Renewable Energy". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 4-5.12.2008.
VIII Conference: "Rational use of Renewable Energy Sources". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 5-6.11.2009.
IX Conference: "Biofuels - a chance for incomes increase of Polish Agriculture". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 4-5.11.2010.
X Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 24-25.11.2011
XI Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne,29.11.2012.
XII Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 20-21.11.2013
XIII Conference: "Renewable Energy Sources", Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 20.11.2014.
XIV Conference: "Renewable Energy Sources", Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 25.11.2015.
POLBIOM is the consortium member which realises FORBIO project
link: www.forbio-project.eu
 Copyright Polbiom