Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

Zapraszenie na Webinarium w dn. 3.09.2018 r. o godz.12

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Webinarium
pt.. „Budowanie potencjału (instytucji i ekspertów) w celu wdrażania wskaźników zrównoważonego rozwoju monitorujących wpływ bioenergii” .

Webinarium zapozna Państwa z analizami prowadzonymi w ramach projektu FORBIO (www.forbio.eu) promującego wykorzystanie gruntów nieużytkowanych rolniczo na uprawy energetyczne.


Zachęcamy do zarezerwowanie czasu na wysłuchanie prezentacji (ok. 0,5 h) i skorzystanie z możliwości do zadawania pytań. 
Link do filmu: https://youtu.be/dKEU5QO4kPY

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail:
biuro@polbiom.pl

Zapraszenie  na Seminarium w dn. 4.09.2018 r.

 Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na seminarium

pt..,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” – FORBIO projekt , które odbędzie się w dniu 4.09.2018 roku w Płońsku  w Miejskim Centrum Kultury  ul. Płocka 50  
Program Seminarium 

 


CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 – 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

10.00 – 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek/ POLBIOM

10:10 – 10:30

FORBIO – charakterystyka projektu

Anna Grzybek/ POLBIOM

10.30 – 10.50

Produkcja biopaliw zaawansowanych na poziomie UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

10.50 – 11.20

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na przykładzie projektu FORBIO

Marek Hryniewicz//ITP, POLBIOM

11.20 – 11.40

Biomasa dedykowana dla energetyki

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

11.40 – 12.00

Rodzaje barier utrudniających wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w Polsce zidentyfikowane w ramach projektu FORBIO

Łukasz Kujda/ ITP,

POLBIOM

12.00 – 12.20

Przerwa  kawowa

12.20 – 12.40

Możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych związane z uprawami roślin drzewiastych

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

12.40 – 13.00

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 – 13.20

Analizy zagospodarowania terenów zdegradowanych w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO ze szczególnym uwzględnieniem przypadku niemieckiego

Maria Śmietanka/ / KPK, POLBIOM

13.20 – 13.40

Wyniki doświadczeń rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych  w Polsce

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

13.40 – 14.00

Finansowanie badań i innowacji w zakresie bioenergii z programów badawczych Unii Europejskiej.

Maria Śmietanka / KPK

14.00 – 14.20

Dyskusja

Moderator: Magdalena Rogulska

14.20 – 14.30

Podsumowanie

Moderator: Anna Grzybek

14.30

Lunch networkingowyZgodnie ze statutem (§ 7) celem Towarzystwa jest:
 • inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemysłowe, w szczególności energetyczne;
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych oraz innych działań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe;
 • wdrażanie i upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§8) poprzez:
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów;
 • inicjowanie i pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi obszarem działania Towarzystwa;
 • działalność szkoleniową i popularyzatorską;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowywanie i prowadzenie produkcji prototypowej
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
 • inne formy działania zgodne ze statutem.
 Copyright Polbiom